Två anhållna för människorov

En flicka försvann från skola i Karlskrona, men kunde hittas senare ombord på ett tåg.