Så slutade kampen mellan prinsessorna

”Måste svida lite för Sofia”