Mourinhos märkliga beteende mot Sportbladets reporter

Manchester United tar emot Anderlecht i Europa League