Runt 90 tjänster försvinner på TV4

Ska spara 400 miljoner p åtvå år