Här tar vännerna farväl av Sven-Erik Magnusson

Begravningscermoni i Karlstad Domkyrka