Här konfronteras en av männen som skickar "dick pics"

”En del män erkänner att de har problem”