Får dubbla skador efter tacklingen

Får andra allvarliga skadan på två år.