Björnens lek med flickan charmar alla

Här få de kontakt genom glaset på djurparken – sötchock!