Hur kan lastbilen missa det här?

Drar bil efter sig - i sex kilometer