Övertänd bil stängde av E4an

Polis fick bistå räddningstjänsten i släckningarbetet