Se den glupska valens jättetugga

Valen tar en enorm portion plankton.