Ygeman: Samtalen har varit positiva

Blocköverskridande samtal om åtgärder mot terror