Börjar slåss – mitt i spelargången

Grinigt inför nedsläpp mellan HV71 och Brynäs