B-VM – blir viral för det han gör nu

Målet har fått rejäl spridning i hockeyvärlden