Hör intervjun med Försäkringskassan om Catrines fall

"Måste ta ställning till arbetsförmåga - även om hon avlidit"