Var nära att skållas till döds

Gustaf berättar om den obehagliga arbetsplatsolyckan