Gripna för inbrott – i skräckkvarteren

Efter inbrottsvågen i Boden – nu har polisen gripit tre män och en kvinna