Här avbryts Löfven mitt i sitt tal

Statsministern tystades mitt i sitt 1:a majtal av demonstranter med megafon.