Är homosexuell - därför blev hon sjuk

De drabbas när privata kliniker inte får utföra IVF-behandling med donerade spermier.