Martin Schori: "Kan finnas andra förklaringar..."

Sverige röstade inte nej när Saudiarabien valdes in i FN:s kvinnokommission.