Mando Diao om hur skivan kom till

”Vi åkte til en sommarstuga på Gotland”