Gunilla Persson känner sig sviken av tv-bolaget

”Sade att de skulle komma med pengar”