Polis hittade vapen och narkotika efter brandlarm

Misstänkta branden var torrkokning, istället gjordes andra uppseendeväckande fynd.