Fortsatta protester i Venezuela

Maduros nya grundlagsförslag sågas.