Genombrott i Madeleine-utredning

Tidigare vittnesuppgifter har en förklaring