Kameran fångar hjälteinsatsen

Pojken håller på att drunkna i dammen