Israel läxar upp svenske ambassadören

Sverige var det enda EU-landet som röstade för en omdiskuterad resolution i FN-organet UNESCO.