Se bilderna från ”skräckfestivalen”

Vatten saknades och besökarna tog sig inte hem