Sjukhusanställd mystisk försvunnen

Kan ha ramlat ner i bortforslad container.