Trump: "Fred mellan israeler och palestinier"

Här möts USA's och Israel's ledare i Vita Huset.