Buss och bil i kollision

Två skadade efter olyckan