Den här preventivmetoden för män kände du inte till

Fortplantningsforskaren Ulrik Kvist om udda metoden som han bedömer är 97 procent säker.