Lottas mördare flyttas

Kriminalvården anser att risken för hot och våld är hög.