Stora översvämningar i Kanada

Militär har kallats in - boende staplar sandsäckar.