Upprörande detaljerna i larmsamtalet - många kunde ha räddats

Den italienska tidningen L'Espresso publicerar samtalen