Falsk sexfotograf i rätten

Misstänkte mannen sålde kvinnor – till sig själv