Akilov måste hanteras av minst fyra vakter

Säkerhetsåtgärder i häktet