Gränskontrollerna kan återinföras

Ökning av antalet asylsökande