Dödssiffran stiger i Filippinerna

Enorm jordbävning skapar förödelse i Filippinerna