Jordbävning i Kina

Flera döda och skadade - byggnader har kollapsat.