Kraftig brand i Mölnlycke

Lägenhet förstördes - oklar brandorsak.