Lyckas med dunk - men inte på sättet vi tror

Är det för svårt får man helt enkelt sänka nivån en aning.