"Det är inte ens en fråga"

Jörgen Lennartsson har fullt förtroende för Mats Gren