”De svartmålar allt regeringen gör”

Maria Abrahamsson (M) kritiserar medierna för att gulla med oppositionen