”Filerna inte alltid krypterade”

IT-expert om cyberattackerna