Trygghetslarm på äldreboende ur funktion – kan ha kopplingar till it-attack

Under fredagen drabbades runt 100 länder av ett datorvirus. Även äldreboendet Ranliden kan ha utsatts för samma virus, då deras rörelse- och trygghetslarm slogs ut.