Macron svärs in som president - så går det till

Installationsceremoni den 14 maj