Kraftig dammpelare dyker upp på åker

Anna filmade det sjuka väderfenomenet