”Behöver ingen regering som talar om att motion är bra”

Liberala debattören: ”Finns en arbetsgrupp om hälsa men inte en om sjukvård”