”Kan inte utforma sin politik efter ett knäppgökeriparti”

Liberala debattören Mattias Svensson myntar ett nytt begrepp